13. aug. 2007

Kar med sin katt og kar med sin hund

2 av bildan æ har malt til Bodø Frimalerforenings sommerutstilling

Begge bildan er 20x20 cm og malt i akryl.
-------
Man with cat and Man with dog
Acrylic on canvas, 20x20 cm.

Ingen kommentarer: